ChristianFamilyCare.dk © 2007 


Christian Family Care

er en hjælpeorganisation, der arbejder i Østeuropa, Rusland og de muslimske lande i Den Nære Orient.

 

Vort mål er at:

-  udbrede det kristne budskab

-  bringe nødhjælp

-  etablere undervisning - oprette skoler

 

Vi ønsker at etablere kontakt til kristne kirker.

 

Vi lægger vægt på at aflevere hjælpen direkte til de familier, som har mest brug for den.

 

Vi vil gerne medvirke til at oprette skoler i områder, hvor der ingen findes.

 

Derfor udvælger vi lokale samarbejdspartnere, som er pålidelige, og som i en længere periode kan støtte os med at fordele hjælpen.

 

Idégrundlaget

Vores arbejde hviler på det kristne menneskesyn om næstekærlighed.

Derfor ønsker vi at yde både materiel, moralsk og åndelig støtte.

Vi hjælper forfulgte kristne i forskellige lande.          

 

 

 

I Missions-Nyt, som er Missionsfondens informationsblad, kan I læse om vores arbejde. Se deres hjemmeside www.missionsfonden.dk

  

Vi arbejder fortsat blandt sigøjnere i Ukraine i bjergområdet nord for byen Mukatjevo.

Her bygger vi kirke og laver skolearbejde. Kirken vokser og skolen bliver større og større. Det er en kilde til stor velsignelse for mange familier i området.

På grund af store transportudgifter kører vi ikke længere tøj og madvarer derned her fra Danmark. Vi køber i stedet ind i lokalområdet og støtter den lokale handel, hvilket også giver os en del goodwill.

 

Vi arbejder også med mission i Rusland og Den Nære Orient, hvor vi støtter forskellige missionærer.

De sidste par år har vi især hjulpet med at opbygge missionsarbejde i det sydøstlige Sibirien på grænsen til Kina og besøgt og støttet forfulgte kristne i flere muslimske lande.

 

Endnu engang tak for jeres opbakning og støtte til vores arbejde.

 

Kærlig hilsen        Jens og Jørgen Kruse

 

 

 

 

Hjemmeside: www.christianfamilycare.dk

 

Gaver (fradragsberettiget) kan indbetales til:

 Girokonto Missionsfonden: 6139450

Bankkonto: 9570 0006139450

Projektnummer: 6002

 

Gaver (ikke fradragsberettiget) kan indbetales til:

Girokonto Christian Family Care: 16931756

Bankkonto: Reg.nr. 1551 Kontonr. 16931756